Kodex

  • Dodržujeme pravidla shardu Erebor.
  • Guildmaster sám o sobě nemá navíc žádné pravomoce, jedná se pouze o formální funkci = všichni jsme si rovni.
  • Dbáme na dobré jméno guildy.
  • Členové si navzájem pomáhají.
  • Opačný realm je našim nepřítelem, avšak se snažíme nebýt zbytečně příliš krutí.
  • Padneme-li v boji, vztaneme a snažíme se být lepšími.

  • Členové si jsou vědomi pořekadla: "Chovej se k ostatním tak, jak chceš aby se oni chovali k tobě."